Δήλωση Απορρήτου & Cookies

Η παρακάτω πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο που η Eco Diesel συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, τον φυσικό χώρο του
καταστήματος και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Επίσης περιγράφεται ο τρόπος χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όπως και
τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας.
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και
απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων.
 
Τα προσωπικά δεδομένα που ζητάμε και διαχειριζόμαστε είναι:
 
Το όνομα,επώνυμο, την διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης, τον αριθμό σταθερού ή/ή και κινητού τηλεφώνου
για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, ενδεχομένως το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις
αναφορικά με την παραγγελία σας, και για τις επιχειρήσεις επιπλέον ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα.
Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, όπως μεταφορικές εταιρίες που συνεργάζεται η Eco
Diesel στο πλαίσιο πάντα της διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας. Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα, τα
στοιχεία της κάρτας επεξεργάζονται μέσω ασφαλούς πλατφόρμας της τράπεζας Πειραιώς και κανένα στοιχείο της
κάρτας δεν αποθηκεύεται στην σελίδα μας.
Δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα
δεδομένα σας.

 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

 Δικαίωμα διόρθωσης.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα
διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 Δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω
αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας.

 Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε
να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η
εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των
Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος
σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας
προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
 Υποβολή ερωτήματος/αιτήματος στην Eco Diesel σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 

Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με την Eco Diesel
με αποστολή email στην διεύθυνση ecodiesel@hotmail.gr και κατόπιν τούτου θα πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησης του αιτήματος σας εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο
και τα επαγγελματικά πρότυπα.

 Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αν θεωρείτε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν έχετε οποιοδήποτε άλλο
ερώτημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή. Πριν προχωρήσετε στην υποβολή καταγγελίας/ ερωτήματος,
ανατρέξτε στο διαδικτυακό τόπο http://www.dpa.gr. Εκεί παρέχονται πληροφορίες για την προστασία δεδομένων
ανά θεματικές ενότητες, στις οποίες θα βρείτε απαντήσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Η υποβολή
καταγγελίας ή ερωτήματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρχής. Εναλλακτικά, η
υποβολή των ειδικών εντύπων (διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο) μπορεί να γίνει και μέσω ταχυδρομείου, φαξ,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής (ώρες υποδοχής κοινού 09:00 – 13:00). Web
site: www.dpa.gr email: contact@dpa.gr
Cookies
Η Eco Diesel είναι πιθανό να αποθηκεύσει δεδομένα στη συσκευή του πελάτη υπό μορφή cookies. Τα cookies είναι
πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα στην συσκευή του πελάτη. Τα
cookies επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την πλοήγηση και την εισαγωγή δεδομένων από
τον πελάτη κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα (όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη, διεύθυνση
email). Αυτά τα cookies ενδέχεται να παραμείνουν αποθηκευμένα στην συσκευή του πελάτη για μια περίοδο το
πολύ 90 ημερών.

Δύο είδη cookies ενδέχεται να αποθηκευτούν στην συσκευή του πελάτη:
1) Cookies που επιτρέπουν την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα (“Technical Cookies”). Ο πελάτης
ενημερώνεται για το γεγονός ότι έχει δικαίωμα απόρριψης της αποθήκευσης τους στην συσκευή του
τροποποιώντας ανάλογα τις ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης αναγνωρίζει και
αποδέχεται ότι η πλοήγησή του στον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη.
2) Cookies που επιτρέπουν την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων καταναλωτικού κοινού με σκοπό να
προσφέρουν στον πελάτη περιεχόμενο προσωποποιημένης διαφήμισης (“Advertising Cookies”).
Ο πελάτης εξουσιοδοτεί την Eco Diesel να χρησιμοποιήσει advertising cookies πατώντας στο κουμπί που υπάρχει
για αυτό το σκοπό κατά την πρώτη του επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Η προτίμηση του αυτή αποθηκεύεται για μια
περίοδο έως 13 μηνών.
Ο πελάτης ενημερώνεται για το γεγονός ότι έχει δικαίωμα απόρριψης της αποθήκευσης τους στην συσκευή του
τροποποιώντας ανάλογα τις ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης αναγνωρίζει και
αποδέχεται ότι η πλοήγησή του στον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη.

Γενικά, ο πελάτης μπορεί να απορρίψει την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας τις παραμέτρους σύνδεσης
στον φυλλομετρητή του. Η Eco Diesel ενημερώνει παρ' όλα αυτά τον πελάτη, ότι αν ο φυλλομετρητής είναι
ρυθμισμένος να απορρίπτει κάθε χρήση cookies, ενδέχεται να μην μπορεί να επωφεληθεί από βασικές
λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι ή το να λαμβάνει
προσωποποιημένες προτάσεις και συστήνουμε οι επιλογές του φυλλομετρητή να ρυθμιστούν αντιστοίχως.