Εγγυήσεις

Η εγγύηση των καινούριων και ανακατασκευής (ολικής και μερικής) προϊόντων καλύπτει, ανάλογα την περίπτωση, από 6 μήνες έως και 2 έτη καλής λειτουργίας από την ημερομηνία πώλησης που αναγράφεται στο αποδεικτικό αγοράς. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους όρους και τον χρόνο που δίνει το εργοστάσιο κατασκευής ή το εργαστήριο ανακατασκευής, που αποτελούν εξολοκλήρου και τους υπόχρεους αξίωσης της εγγύησης. Η εταιρεία μας ούτε δεσμεύεται νομικά ούτε και δικαιούται σε καμία περίπτωση να αξιώσει εγγύηση η ίδια, μόνο να ζητήσει από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή επισκευαστή την δικαίωσή της σύμφωνα με τους όρους και εντός του χρόνου που ορίζει ο ίδιος. Από το μέρος της, η Eco Diesel, επιπλέον, θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα εξυπηρετώντας τον πελάτη άμεσα και με τον πιο συμφέρων για αυτόν τρόπο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που υπάρχει λάθος κατά την τοποθέτηση ή χρήση νοθευμένου καυσίμου (αυξημένης περιεκτικότητας βιοντίζελ πέραν του επιτρεπτού ορίου), ανίχνευση σκουριάς η οποία προκλήθηκε από νερό ή κατεστραμμένης αντλίας η οποία παράγει γρέζια τα οποία και μεταφέρει στα μπεκ και σε όλο το σύστημα τροφοδοσίας προκαλώντας τις περισσότερες φορές συνολική ζημία στο σύστημα ψεκασμού. Κατόπιν ελέγχου του ελαττωματικού προϊόντος, η εγγύηση περιλαμβάνει αποκατάσταση της λειτουργίας του ή, αν κριθεί μη επισκευάσιμο, την αντικατάστασή του εντός 90 εργάσιμων ημερών (εφ’ όσον δεν έχει γίνει απόπειρα επιδιόρθωσης ή οποιαδήποτε αλλοίωση του προϊόντος). Τυχόν χρεώσεις μεταφορικών εξόδων επιβαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους όρους χρήσης.

Οι μονάδες που αποστέλλονται για την εξέταση αξίωσης εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από τις αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει πριν και κατά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών από εξειδικευμένο τεχνίτη στα συστήματα ψεκασμού πετρελαίου, και σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία από τον κατασκευαστή. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν τον καθαρισμό ρεζερβουάρ και περιφερειακών συστήματος ψεκασμού και σωληνώσεων πριν την τοποθέτηση, όπως και την κωδικοποίηση των μπεκ αμέσως μετά την τοποθέτησή τους. Επίσης, στείλετε και μια φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

Όσον αφορά στα μεταχειρισμένα ελεγμένα ανταλλακτικά, καλύπτονται έως και 1 μήνα από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά εξαρτήματα (πχ αισθητήρες - βαλβίδες, εγκέφαλοι) δεν καλύπτονται από εγγύηση. 

Εγγυήσεις δεν καλύπτουν περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί από τη μεταφορά προϊόντων από την έδρα μας προς τον πελάτη. Η μεταφορά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπεται από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.

Η Eco Diesel δεν είναι υπεύθυνη για κόστος συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του ανταλλακτικού, κόστος μεταφοράς ή βλάβη από ακινητοποίηση του οχήματος ή οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που προκαλούνται από αστοχία του ανταλλακτικού. Επίσης αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από τρίτους ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προϊόντος.

Για να αιτηθείτε κάλυψη εγγύησης για μπεκ, αντλία ή τουρμπίνα, κατεβάστε και εκτυπώστε την αντίστοιχη φόρμα και, αφού την συμπληρώσετε, αποστείλετέ την συνοδευόμενη και από τα απαραίτητα παραστατικά. Προτιμάται η αποστολή σκαναρισμένων εγγράφων σε μορφή pdf στην διεύθυνση e-mail: ecodiesel@hotmail.gr κατόπιν και τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον υπεύθυνο για τις εγγυήσεις. 

Για να κατεβάσετε την φόρμα για μπεκ - αντλία πατήστε ΕΔΩ.

Για να κατεβάσετε την φόρμα για turbo πατήστε ΕΔΩ.

Για οποιαδήποτε άλλο ανταλλακτικό πατήστε ΕΔΩ.