Αποστολές-Επιστροφές

ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Surcharge)

Για να γίνει δεκτή για επιπλέον πίστωση η παλαιά μονάδα θα πρέπει:

  • Να έχει τον ίδιο ή ισοδύναμο κωδικό όπως αυτή που παραγγέλθηκε (για να σιγουρευτείτε παρακαλώ επικοινωνήστε με την Eco Diesel).
  • Να είναι άθικτη (κομπλέ), όχι αποσυναρμολογημένη.
  • Να είναι ολόκληρη, μαζί με τις όποιες σωληνώσεις απαιτούνται.
  • Να μην είναι αλλοιωμένη, χτυπημένη, κατεστραμμένη ή με σημάδια επιδιόρθωσης/επισκευής.
  • Να μην έχει υπερβολική διάβρωση (σκουριά), πέραν της φυσιολογικής, βάσει της ηλικίας της.
  • Να μην έχει ραγισμένα ή σπασμένα περιβλήματα, συλλέκτες και βαλβίδες.

Εφ' όσον η μονάδα πληροί όλους τους παραπάνω όρους, το ποσό της προπληρωμένης εγγύησης (surcharge) και το οποίο αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης, θα επιστρέφεται στον πελάτη εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του παλαιού προιόντος.

Εάν οι μονάδες δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη, θα παρακρατείται η προπληρωμένη εγγύηση και θα εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό.
Η επιστροφή των παλαιών μονάδων, στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται, θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται για λογαριασμό και υπ' ευθύνη του αγοραστή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Για ακύρωση παραγγελίας ισχύει χρέωση αναπλήρωσης αποθήκης (restocking fees) και επιβάρυνση εξόδων μεταφοράς σε κάθε περίπτωση.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση που το προϊόν καθυστερήσει να παραδοθεί στην Eco Diesel από τον προμηθευτή.

Η Eco Diesel δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών καθυστερήσει την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη.

Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που απαιτείται αποστολή της παραγγελίας με ΚΤΕΛ, ο πελάτης πρέπει να στείλει γραπτή εντολή μέσω e-mail.

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Βέροιας.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ