Όροι χρήσης

Η εγκατάσταση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή, ώστε να πληρούν τους όρους της εγγύησης.

Οι πιο κοινές αιτίες των βλαβών στις αντλίες και στα μπεκ είναι η χρήση νοθευμένου ή βρώμικου καυσίμου ή νερού.

Οι κατασκευαστές προτείνουν την αντικατάσταση όλων των σωλήνων υψηλής πίεσης με την αλλαγή των μπεκ. Επίσης, βεβαιωθείτε πως η έδρα των μπεκ έχει καθαριστεί για να διασφαλιστεί η σωστή σφράγιση.

 

Η εγγύηση του κάθε προϊόντος καλύπτεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή εξειδικευμένο επισκευαστή σύμφωνα με τους όρους και εντός του χρόνου που ορίζει ο ίδιος. Η εγγύηση μπορεί να απορριφθεί εάν το ανταλλακτικό:

 • έχει τοποθετηθεί λάθος ή έχει γίνει εσφαλμένη διάγνωση,
 • έχει φυσιολογική φθορά λόγω της κακής χρήσης,
 • έχει στο εσωτερικό του ακαθαρσίες, νερό, μη προτεινόμενα καύσιμα ή χημικά πρόσθετα,
 • ανιχνευθούν γρέζια τα οποία εισήλθανε στο σύστημα τροφοδοσίας από κατεστραμμένη αντλία, προκαλώντας ζημία σε μπεκ - αντλία - βαλβίδες πιέσεως καυσίμου.

 

Παρακαλώ, λάβετε σοβαρά υπόψιν σας ότι οι αξιώσεις της εγγύησης θα ακυρωθούν εάν στη μονάδα σας ανιχνευθούν ακαθαρσίες ή νοθευμένο καύσιμο. Η διαδικασία ελέγχου, η οποία πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αδειούχο συστημάτων τροφοδοσίας ντίζελ για το εκάστοτε ανταλλακτικό, περιλαμβάνει και έλεγχο με μικροκάμερα. Είναι σχεδόν απίθανο ένα καινούριο ή ανακατασκευής ολοκληρωμένο σύστημα ψεκασμού να παρουσιάσει εκ των προτέρων σφάλματα, οπότε πιθανές αξιώσεις για εγγυήσεις θα πρέπει να συζητηθούν με την Eco Diesel πριν αφαιρεθούν από το όχημα.

 

Οι πιο συχνές αιτίες ζημίας των μπεκ και αντλιών είναι οι εξής:

 • κακή ποιότητα καυσίμου (από εισχώρηση ακαθαρσιών, νερού, ή βενζίνης, από ρύπανση σωματιδίων),
 • χρήση μη εγκεκριμένου καυσίμου ή πρόσθετων,
 • μόλυνση της εσωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής πετρελαίου,
 • γρέζια τα οποία εισήλθανε στο σύστημα τροφοδοσίας από φθαρμένη αντλία, προκαλώντας ζημία σε μπεκ - αντλία - βαλβίδες πιέσεως καυσίμου.

 

Στην περίπτωση που υποπτευθείτε μολυσμένο καύσιμο, βεβαιωθείτε πως ολόκληρο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ρεζερβουάρ, έχει καθαριστεί και στεγνωθεί, ώστε να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη πιθανής υγρασίας. Επίσης, οι γραμμές καυσίμου (σωληνώσεις) και η αντλία τροφοδοσίας θα πρέπει να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Σας συνιστούμε να αλλάξετε το φίλτρο πετρελαίου με ένα εργοστασιακό ή ένα εφάμιλλων προδιαγραφών, όπως αυτά που είναι σχεδιασμένα για να εγκλωβίζουν, όχι μόνο το νερό, αλλά και άλλα συστατικά. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα σύγχρονα συστήματα τύπου common rail, διασφαλίζοντας την υψηλή ακρίβεια λειτουργίας του συστήματος ψεκασμού, προστατεύοντάς το στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

 

 

Όροι αποδοχής παλαιάς μονάδας

 

Για να γίνει δεκτή για επιπλέον χρέωση πίστωσης η παλαιά μονάδα θα πρέπει:

 

 • Να έχει τον ίδιο ή ισοδύναμο κωδικό, μοντέλο και μάρκα, όπως αυτή που παραγγέλθηκε (για να σιγουρευτείτε παρακαλώ επικοινωνήστε με την Eco Diesel).
 • Να είναι άθικτη (κομπλέ), όχι αποσυναρμολογημένη.
 • Να είναι ολόκληρη, μαζί με τις όποιες σωληνώσεις απαιτούνται.
 • Να μην είναι αλλοιωμένη, χτυπημένη, κατεστραμμένη ή με σημάδια επιδιόρθωσης/επισκευής.
 • Να μην έχει υπερβολική διάβρωση (σκουριά), πέραν της φυσιολογικής, βάσει της ηλικίας της.
 • Να μην έχει ραγισμένα ή σπασμένα περιβλήματα, συλλέκτες και βαλβίδες.

Εφ' όσον η μονάδα πληρεί όλους τους παραπάνω όρους, το ποσό της προπληρωμένης εγγύησης (surcharge) και το οποίο αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης, θα επιστρέφεται στον πελάτη εντός 30 εργάσιμων ημερών.

 

ΕΑΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 

Διαδικασία επιστροφής

 

Παρακαλούμε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν επιστρέφετε τις παλαιές μονάδες. Αυτές θα διατηρήσουν στο ακέραιο την αξία των μονάδων σε περίπτωση επιστροφής:

 

 • Ελέγξτε προσεκτικά τους κωδικούς της μονάδας, πριν προβείτε σε παραγγελία.
 • Αδειάστε όλο το καύσιμο από τις αντλίες, τα μπεκ και τις σωληνώσεις.
 • Σκουπίστε το πλεονάζον καύσιμο, τις ακαθαρσίες ή τις μολυσματικές ουσίες.
 • Σφραγίστε το ανταλλακτικό με πλαστικό περίβλημα και τοποθετήστε σε κουτί αντίστοιχου μεγέθους ώστε να μην χτυπηθεί κατά τη μεταφορά.

 

 

Η Eco Diesel δεν είναι υπεύθυνη για κόστος συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του ανταλλακτικού, κόστος μεταφοράς ή βλάβη από ακινητοποίηση του οχήματος ή οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που προκαλούνται από αστοχία του ανταλλακτικού. Επίσης αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από τρίτους ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προϊόντος.