Εγγυήσεις

Η εγγύηση των καινούριων και ανακατασκευής (ολικής και μερικής) προϊόντων καλύπτει, ανάλογα την περίπτωση, από 6 μήνες έως και 2 έτη καλής λειτουργίας από την ημερομηνία πώλησης που αναγράφεται στο αποδεικτικό αγοράς. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους όρους και τον χρόνο που δίνει το εργοστάσιο κατασκευής ή το εργαστήριο ανακατασκευής, που αποτελούν εξολοκλήρου και τους υπόχρεους αξίωσης της εγγύησης. Η εταιρεία μας ούτε δεσμεύεται νομικά ούτε και δικαιούται σε καμία περίπτωση να αξιώσει εγγύηση η ίδια, μόνο να ζητήσει από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή επισκευαστή την δικαίωσή της σύμφωνα με τους όρους και εντός του χρόνου που ορίζει ο ίδιος. Από το μέρος της, η Eco Diesel, επιπλέον, θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα εξυπηρετώντας τον πελάτη άμεσα και με τον πιο συμφέρων για αυτόν τρόπο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που υπάρχει λάθος κατά την τοποθέτηση ή χρήση νοθευμένου καυσίμου (αυξημένης περιεκτικότητας βιοντίζελ πέραν του επιτρεπτού ορίου), ανίχνευση σκουριάς η οποία προκλήθηκε από νερό ή κατεστραμμένης αντλίας η οποία παράγει γρέζια τα οποία και μεταφέρει στα μπεκ και σε όλο το σύστημα τροφοδοσίας προκαλώντας τις περισσότερες φορές συνολική ζημία στο σύστημα ψεκασμού. Κατόπιν ελέγχου του ελαττωματικού προϊόντος, η εγγύηση περιλαμβάνει αποκατάσταση της λειτουργίας του ή, αν κριθεί μη επισκευάσιμο, την αντικατάστασή του εντός 25 εργάσιμων ημερών (εφ’ όσον δεν έχει γίνει απόπειρα επιδιόρθωσης ή οποιαδήποτε αλλοίωση του προϊόντος). Τυχόν χρεώσεις μεταφορικών εξόδων επιβαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους όρους χρήσης.

Όσον αφορά στα μεταχειρισμένα ελεγμένα ανταλλακτικά, καλύπτονται έως και 1 μήνα από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά εξαρτήματα (πχ αισθητήρες - βαλβίδες, εγκέφαλοι) δεν καλύπτονται από εγγύηση.